Zorgcan - Personeel als schaars goed

Taken

  • Binnen de module Taken kijken we scherp naar die ondersteunende taken die worden uitgevoerd door uw gekwalificeerd zorgpersoneel en die niet noodzakelijkerwijs door deze mensen hoeven te worden uitgevoerd. Welke taken kunnen worden overgenomen door facilitaire medewerkers en wat is daarvoor nodig?
  • We gaan aan de slag met zowel de 'Desk Journey' als de 'Efficiency Journey'.
  • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 6 uur.

Technologie

  • De module Technologie brengt in kaart welke technologische oplossingen specifiek binnen uw organisatie toepasbaar zijn om (zorg) personeel te ontlasten. We kijken naar kosten, baten en risico’s.
  • De 'Desk Journey' en de 'Efficiency Journey' worden in deze module toegepast.
  • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 6 uur.

Andere thema's (en modules) Zorgscan?

Ga voor een totaaloverzicht naar www.facilicomsolutions.nl/zorgscan.