Zorgscan - Efficiency

Logistiek

  • De module Logistiek richt zich op alle logistieke stromen binnen uw organisatie. Van postbezorging tot beddenlogistiek en van bevoorrading tot de maaltijdverstrekking. Hoe zien de looplijnen van de verschillende diensten eruit in de praktijk en hoe kan hier slimmer mee om worden gegaan door taken te combineren?
  • De 'Desk Journey' en de 'Efficiency Journey' zijn toepasselijke middelen.
  • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 6 uur.

Inkoop

  • De module Inkoop kijkt naar de verschillende inkoopprocessen binnen uw organisatie. Zijn deze processen goed vastgelegd en gedocumenteerd, zijn de huidige contracten marktconform en waar liggen op de korte en middellange termijn kansen op financieel en kwalitatief gebied?
  • Voor deze module passen wij de 'Desk Journey' toe.
  • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 4 uur.

Andere thema's (en modules) Zorgscan?

Ga voor een totaaloverzicht naar www.facilicomsolutions.nl/zorgscan.