Zorgscan

‘U bepaalt wat u betaalt’

Ja, was dat maar zo. Helaas betalen we vaak meer dan we eigenlijk zouden willen. En nog vaker weten we niet precies wat we betalen, en wat we daarvoor terugkrijgen. We hebben onvoldoende grip op de kosten. Dat geldt ook voor de facilitaire dienstverlening in de zorg. Zorgorganisaties hebben hun handen vol aan het primaire proces. Daar liggen – terecht – de prioriteiten en is de innovatieve kracht het grootst. Waarmee niet is gezegd dat het facilitaire werk altijd een stiefkindje is. Ook op dat vlak laten zorgorganisaties soms opmerkelijke prestaties zien. Zeker als je bedenkt dat ze dat meestal in eigen beheer doen.

Toch merken wij dat zorgorganisaties blinde vlekken hebben op facilitair gebied. Vlekken die hen meer tijd en geld kosten en minder kwaliteit opleveren dan mogelijk is. En dus zijn ze niet (volledig) in charge als het gaat om de kosten en de baten.

De Zorg Scan: een röntgenfoto van de facilitaire organisatie

Herkenbaar? Facilicom Solutions heeft er iets op bedacht: de Zorg Scan. In twee weken tijd houden we alle facetten van uw facilitaire organisatie tegen het licht. We scannen de bedrijfsvoering, de HR-aspecten en het financiële plaatje. We kijken hoe innovatief u bent op facilitair gebied en hoe hostmanship en mvo-beleid vorm krijgen in uw organisatie. En we beoordelen inkoopcontracten, bekijken benchmarks en checken via guest journeys de facilitaire beleving van verschillende doelgroepen: patiënten, familie, medewerkers en bezoekers. Zo brengen we het totale facilitaire plaatje in kaart: van strategisch vastgoedbeheer tot schoonmaak, van energiemanagement tot beveiliging en catering. Dat doen we niet alleen, maar samen met úw facilitaire specialisten. Wij brengen onze beste adviseurs mee, inclusief een inspirerende procesbegeleider, en nemen alle voorbereidingen uit handen. Van u vragen we medewerking, openheid en vertrouwen.

Marc van Hagen, Business development directeur Zorg

Wat levert het me op?

En wat levert me dat dan op, hoor ik u vragen. Heel concreet:  Binnen twee weken een korte rapportage over de quick wins en het verbeterpotentieel op de lange termijn. Valt er voordeel te behalen met slimmer roosteren, taken integreren of gewiekster inkopen? Past uw strategische huisvestingsplan nog bij uw ambities? Kan de kwaliteit van hostmanship omhoog? Als u wilt, presenteren we de uitkomsten aan de verschillende stakeholdergroepen binnen uw organisatie. In alle gevallen levert het u meer inzicht op in hoe kosten, prestaties en tevredenheid zich tot elkaar verhouden en waar efficiency- en kwaliteitswinst valt te behalen.

Wat kost het me dan?

Dat bepaalt u zelf. Verbazend? Niet voor ons. Facilicom Solutions is expert op het gebied van facilitaire dienstverlening. We ontwikkelen, testen en introduceren voortdurend nieuwe innovatieve facilitaire concepten in de praktijk en lopen voorop als het gaat om integrale facilitaire ontzorging. Daarom zien wij snel en scherp hoe de facilitaire organisatie echt waarde toe kan voegen aan uw zorgorganisatie. En waar de bottlenecks zitten in kwaliteit en kosten. Vanuit die expertise en het vertrouwen dat wat wij doen altijd extra waarde biedt, zijn we een bijzonder initiatief gestart. U bepaalt zelf wat u betaalt voor onze Zorg Scan. Waarom? Omdat wij u niet willen laten betalen voor onze inzet maar voor de waarde die het u oplevert. En die waarde bepaalt u zelf.