Kernwaarden Facilicom Solutions

Facilicom Solutions hanteert binnen al zijn bedrijven korte communicatielijnen zodat er direct contact is tussen de opdrachtgevers en uitvoerende medewerkers. Kenmerken van alle divisies zijn de no-nonsense mentaliteit en een resultaatgerichte houding van het management. Er worden duidelijke, objectieve eisen gesteld aan de leidinggevenden. De toegankelijkheid van het management, dwars door alle geledingen heen, is hoog. De omgang is informeel en niet gebaseerd op status. Facilicom respecteert de mensen die bij haar werkzaam zijn en is zorgvuldig met hun belangen. Daarom hebben wij onze identiteit vastgelegd in vier kernwaarden. Deze kernwaarden zijn: Resultaatgericht, Duurzaam, Vernieuwend en Samenwerken.

Resultaatgericht

Wij werken doelgericht samen met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie. De focus ligt hierbij op tevreden klanten en medewerkers. Juist deze benadering houdt ons scherp en ambitieus.

Duurzaam

Wij werken op basis van een langetermijnvisie, bieden onze klanten continuïteit, zijn toekomstgericht, denken bij alles aan mens, milieu en maatschappij en zijn aanspreekbaar voor hetgeen we doen.

Samenwerken

Wij zijn binnen Facilicom van elkaar afhankelijk. Er is vertrouwen en respect voor collega's en de werksfeer is open. Succesvol zijn is het gemeenschappelijk doel.

Vernieuwend

Wij streven binnen Facilicom naar het continu verbeteren van onze prestaties. Vernieuwingen moeten leiden tot concrete voordelen voor onze klanten en zijn een structureel onderdeel van ons succes in de markt.

Kernwaarden zijn een uitstekend middel voor het maken van keuzes. Zij vormen de basis van alle uitingen en activiteiten en geven richting aan de wijze waarop Facilicom werkt en zich profileert. Zij vormen op deze manier het bindmiddel tussen de holding en de divisies.