Nieuwe bedrijfspresentatie Facilicom Solutions

23 oktober 2018

Organisaties willen excelleren. Dat lukt alleen als medewerkers het beste van zichzelf geven. Wij geloven dat we uw organisatie daarbij kunnen helpen. En wel met een excellente facilitaire ondersteuning. Want facilitaire diensten dragen in belangrijke mate bij aan het welbevinden van mensen en daarmee aan hun presteren. Dat is ook vastgelegd in de missie van Facilicom Solutions: we willen de meest gewaardeerde werk- en leefomgevingen creëren, blijvend en voor iedereen.

Dat is niet nieuw. Dat deed Facilicom Solutions al met soft services. En Breijer Bouw en Installatie met hard services. Steeds vaker werkten we samen om soft en hard services niet alleen te combineren, maar vergaand te integreren. Bijvoorbeeld bij PPS-projecten en bij klanten in de domeinen wonen, werken, leren, zorgen. Allemaal uiterst succesvolle contracten die bewijzen dat integraliteit in alle lagen van de facilitaire organisatie de toekomst is. Dat is Facilicom Solutions: totaal integraal!

Digitale bedrijfspresentatie
Om nog duidelijker te maken dat het bij Facilicom gaat om ‘happy people make happy people’ is een nieuwe bedrijfspresentatie gemaakt, waarin eigen medewerkers laten zien hoe zij Facilicom Solutions ervaren. Bekijk de videopresentatie.