BAANbrekende SAMENwerking

13 juni 2018

Op 5 juni heeft Facto het succesvolle congres ‘FM The Next Step’ georganiseerd voor facilitaire professionals. Facilicom heeft daar samen met UWV en Sodexo één van de 12 workshops verzorgd.

Jef van de Wetering (Sodexo), Jan Achterberg (UWV) en Jeroen Hofmeester (Facilicom) bespraken in hun presentatie de baanbrekende samenwerking die tussen partijen sinds 2017 bestaat. Het facilitair bedrijf van het UWV selecteerde in dat jaar na een tenderproces twee suppliers voor het uitvoeren van Multiservices 2.0. Facilicom voor Noord Nederland en Sodexo voor Zuid Nederland.

Facilicom en Sodexo werden uitgedaagd om samen te werken aan de ambitie van het facilitair bedrijf van het UWV: samen aantoonbare waarde creëren voor het primaire proces van het UWV. Ze werken nu intensief samen aan drie thema’s: banenafspraak, innovatie en toegevoegde waarde aantonen. Thema’s die af en toe best gevoelig kunnen liggen tussen de concurrenten, zo bleek tijdens de workshop.

Na meer dan een jaar samenwerking werden de belangrijkste lessen gedeeld na de implementatie of liever gezegd de transitie; het is vooral belangrijk dat de tijd wordt genomen. In dit geval werd voor de landelijke transitie van drie clusters: eten & drinken, veiligheid en welzijn en werkomgeving, 9 maanden uitgetrokken.

Vertrouwen creëren kost tijd
Ook is het van belang om zo vroeg mogelijk te beginnen met investeren in samenwerken. Daarbij is het zaak dat op ieder niveau (strategisch, tactisch en operationeel) de gesprekspartners bekend zijn en goed op elkaar aansluiten.

En tot slot, vertrouwen creëren kost tijd. In het begin hielden de concurrenten de kaarten stevig voor de borst als het bijvoorbeeld om innovaties ging, maar nu worden innovaties verdeeld en de ervaringen bij de implementaties gedeeld.

De volgende stap in de samenwerking is het wetenschappelijk aantonen van de toegevoegde waarde van de facilitaire diensten. Iedere partij doet dat vanuit zijn eigen identiteit en gedachtegoed, waarbij de uitkomsten onderling gedeeld worden. Uiteindelijk moet dit leiden tot de best mogelijke oplossing voor het UWV! Een interessante opgave. Aan de onderlinge chemie en energie zal het niet liggen!